За нас

Профил на компанията

"КИК ИНЖИНЕРИНГ" ЕООД е основана през 2008г. с предмет на дейност извършване на проектантски, консултантски услуги и строителство в областта на Енергетиката. Дружеството се управлява и ръководи от инж. Калин Иванов Коцев.

 

Консултации

Консултантските услуги, предлагани от нас са съсредоточени изцяло върху съставяне на планове за развитие на енергийни проекти, изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, препоръки и оказване на помощ при решаването на възникнали проблеми.

 

Проектиране

"КИК ИНЖИНЕРИНГ" ЕООД разработва комплексни инвестиционни проекти, обхващащи всички необходими части и специалности в областта на Енергетиката, производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

 

Изграждане

"КИК ИНЖИНЕРИНГ" ЕООД е член на Камарата на Строителите в България и е вписана в Централния Професионален Регистър на Строителя за обекти от трета група – строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл.5, ал.1, т.3 от ПРВВЦПРС, Удостоверение № III – TV 003009.

Fronius Service Partner Certification International - Bulgaria КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Камарата на строителите в България