Услуги

В днешно време, когато минимизирането на разходите е приоритет за много компании, ние даваме комплексно решение с цел оптимизиране на инвестицията и консолидиране на отговорността.

Започвайки с концепцията, обхватът от услуги, които предлагаме, ни позволява да доведем проекта до готова за ползване сграда и дори повече – до управление на имота.

 

Стартиране на проект 

Когато поставяме началото на проект, споделяме ентусиазма на нашите инвеститори. Една от първите ни задачи е да изясним потребностите на клиента и при необходимост да окажем подкрепа в намирането на най-подходящата локация за инвестицията. За нас е важно да бъде направен точния избор, затова експертите ни са отговорни за оценката на реалния потенциал на локацията и разработването на концепция за нейното използване с гарантирана възвръщаемост в дългосрочен период. Започваме с разработката на концепция за проекта, внимателна проверка и анализ на избраните терени. След финалния избор и покупка на терена провеждаме всички процедури по регулация, промяна предназначението на земята, проектиране, съгласуване и получаване на всички необходими разрешителни за строеж.

  

Управление на проектирането

Добрата организация на процесите по време на реализацията на проекта може да спести пари, време и нерви. Това може да се окаже най-трудната част от един проект. Нашата компетентност и добро познание на местната бизнес среда ще помогне в осигуряването на точни и надеждни графици, разходи, оптимизирани процеси и високо качество. Тъй като вземаме под внимание вашите цели, нужди и специфични изисквания, можете да разчитате както на прецизно планиране, така и на стриктен контрол на дейностите по реализацията.

 

Управление на строителството

Планирането и изпълнението на строителството покриват редица допълнителни отговорности, като оптимизации на проектните решения, планиране и контрол върху изпълнението на строителните процеси, управление и контрол на разходите, качеството и графиците. След финализирането на проекта, споделяме самочувствието и удовлетворението от добре свършената работа.

 Фирмата ни е лицензирана от Камарата на строителите в България и има право да извършва строително-монтажни работи на територията на страната.

 

Фасилити Мениджмънт

Предлагаме комплекс от услуги по управление на вече придобита или в процес на преструктуриране собственост. Осигуряваме адекватна и професионална техническа поддръжка, съдействаме при отдаване под наем, балансираме отношенията между наемодатели и наематели.

Fronius Service Partner Certification International - Bulgaria КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Камарата на строителите в България