2011 година

Фотоволтаична електроцентрала с. Кубадин - етап 2 и 3, Община Средец

Фотоволтаична електроцентрала с. Кубадин - етап 2 и 3, Община Средец

Фотоволтаична електроцентрала с. Кубадин - етап 2 и 3, Община Средец. Инсталирана мощност за всеки етап 97.68 kWp. Собственост на "Сънрей Енерджи" ООД.

Прочети още

Фотоволтаична инсталация върху покрив на жилищна сграда в жк. Резиденшъл Парк София, гр. София

Фотоволтаична инсталация върху покрив на жилищна сграда в жк. Резиденшъл Парк София, гр. София

Фотоволтаична инсталация върху покрив на жилищна сграда в жк. Резиденшъл Парк София, гр. София. Инсталирана мощност 4940 Wp. Собственост на "КИД 2227" ООД.

Прочети още

Фотоволтаична електроцентрала местност Юртед, с. Заберново, Община Малко Търново

Фотоволтаична електроцентрала местност Юртед, с. Заберново, Община Малко Търново

Фотоволтаична електроцентрала местност Юртед, с. Заберново, Община Малко Търново. Инсталирана мощност 990.99 kWp. Собственост на "Ланд Трейд 2008" ЕООД.

Прочети още

Фотоволтаична електроцентрала с. Тенево

Фотоволтаична електроцентрала с. Тенево

Фотоволтаична електроцентрала местност „Мансарлийски кър”, землище на с.Тенево, Община Тунджа, Област Ямбол. Инсталирана мощност 772.80 kWp. Собственост на "СТМ Медиконсулт" ООД.

Прочети още

Fronius Service Partner Certification International - Bulgaria КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Камарата на строителите в България