Реконструкция и модернизация на РУ 20kV, РУ 4kV в трансформаторна станция ПСОВ "Поморие", гр. Поморие

Fronius Service Partner Certification International - Bulgaria КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Камарата на строителите в България