Фотоволтаична електроцентрала с. Кръстина, Община Камено

Проекти

Fronius Service Partner Certification International - Bulgaria КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Камарата на строителите в България