Фотоволтаична електроцентрала местност Коритарова Чешма, гр. Чирпан

Описание на обекта:

Фотоволтаична електроцентрала местност Коритарова Чешма, гр. Чирпан. Инсталирана мощност 1496.88 kWp. Собственост на "Енергийна Компания Бонев" ЕООД.

 

Оборудване:

PV панели поликристални 7128 броя x 210 Wp

Инвертори 132 броя x SMA SMC-11000TL 11kW

БКТП 1x 1600 kVA

Кабелна линия 20 kV

Вижте всички проекти

Снимки от обекта

Проекти

Fronius Service Partner Certification International - Bulgaria КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Камарата на строителите в България