PV Пакетни системи

МРЕЖОВИ ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ – генериращи енергия в електроразпределителната мрежа ниско напрежение на съответното експлоатационно дружество към която са присъединени. 

 

Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 5 кWp                                   7500 евро с ДДС

20 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

1 брой трифазен инвертор Fronius Symo 4.5-3-M;

Fronius Datamanager 2.0 мониторинговата система;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Проектна документация, пуско наладъчни протоколи необходими за въвеждане в експлоатация.

 

Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 11 кWp                                 15180 евро с ДДС

44 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

1 брой трифазен инвертор Fronius Symo 10.0-3-M;

Fronius Datamanager 2.0 мониторинговата система;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Проектна документация, пуско наладъчни протоколи необходими за въвеждане в експлоатация.

 

Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 16,5 кWp                              22770 евро с ДДС

66 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

1 брой трифазен инвертор Fronius Symo 15.0-3-M;

Fronius Datamanager 2.0 мониторинговата система;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Проектна документация, пуско наладъчни протоколи необходими за въвеждане в експлоатация.

 

Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 22 кWp                                 29000 евро с ДДС

88 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

1 брой трифазен инвертор Fronius Symo 20.0-3-M;

Fronius Datamanager 2.0 мониторинговата система;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Проектна документация, пуско наладъчни протоколи необходими за въвеждане в експлоатация.

 

Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 30 кWp                                 39600 евро с ДДС

120 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

2 брой трифазен инвертор Fronius Symo 15.0-3-M;

Fronius Datamanager 2.0 мониторинговата система;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Проектна документация, пуско наладъчни протоколи необходими за въвеждане в експлоатация.

 


ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ – генериращи енергия за собствени нужди на потребителя, като генерират излишното количество електроенергия в електроразпределителната мрежа ниско напрежение на съответното експлоатационно дружество към която е присъединен потребителя.

Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 5 кWp                                   7500 евро с ДДС

20 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

1 брой трифазен инвертор Fronius Symo 4.5-3-M;

Fronius Datamanager 2.0 мониторинговата система;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Проектна документация, пуско наладъчни протоколи необходими за въвеждане в експлоатация.

 

Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 11 кWp                                 15180 евро с ДДС

44 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

1 брой трифазен инвертор Fronius Symo 10.0-3-M;

Fronius Datamanager 2.0 мониторинговата система;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Проектна документация, пуско наладъчни протоколи необходими за въвеждане в експлоатация.

 

Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 16,5 кWp                              22770 евро с ДДС

66 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

1 брой трифазен инвертор Fronius Symo 15.0-3-M;

Fronius Datamanager 2.0 мониторинговата система;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Проектна документация, пуско наладъчни протоколи необходими за въвеждане в експлоатация.

 

Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 22 кWp                                 29000 евро с ДДС

88 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

1 брой трифазен инвертор Fronius Symo 20.0-3-M;

Fronius Datamanager 2.0 мониторинговата система;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Проектна документация, пуско наладъчни протоколи необходими за въвеждане в експлоатация.

 

Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 30 кWp                                 39600 евро с ДДС

120 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

2 брой трифазен инвертор Fronius Symo 15.0-3-M;

Fronius Datamanager 2.0 мониторинговата система;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Проектна документация, пуско наладъчни протоколи необходими за въвеждане в експлоатация.

 

Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 82,5 кWp                              по запитване

330 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

1 брой трифазен инвертор Fronius Agylo 75.0-3;

Fronius Datamanager 2.0 Box мониторинговата система;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Проектна документация, пуско наладъчни протоколи необходими за въвеждане в експлоатация.

 

Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 110 кWp                               по запитване

440 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

1 брой трифазен инвертор Fronius Agylo 100.0-3;

Fronius Datamanager 2.0 Box мониторинговата система;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Проектна документация, пуско наладъчни протоколи необходими за въвеждане в експлоатация.

 

Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 200 кWp                               по запитване

880 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

2 брой трифазен инвертор Fronius Agylo 100.0-3;

Fronius Datamanager 2.0 Box мониторинговата система;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Проектна документация, пуско наладъчни протоколи необходими за въвеждане в експлоатация.

 


АВТОНОМНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ – генериращи енергия само за собствени нужди на потребителя (работещи на островен режим).

 

Фотоволтаична система с монофазна мощност 1 кVA                                                     4000 евро с ДДС

4 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

1 брой контролер за заряд Steka Tarom 4545 12/24V, 45A

2 броя акумулатори 200Аh/12V;

1 броймонофазен инвертор Steca PI 1100 24V DC, 1000VA, 230V/50Hz AC;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Монтаж на системата.

 

Фотоволтаична система с монофазна мощност 2 кVA                                                     8000 евро с ДДС 

8 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

2 брой контролер за заряд Steka Tarom 4545 12/24V, 45A

4 броя акумулатори 200Аh/12V;

2 броя монофазен инвертор Steca PI 1100 24V DC, 1000VA, 230V/50Hz AC,

1 брой спаралеваща кутия Steca PA-x4-L60 за инвертори PI;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Монтаж на системата.

 

Фотоволтаична система с монофазна мощност 3 кVA                                                     12000 евро с ДДС

12 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

2 брой контролер за заряд Steka Tarom 4545 12/24V, 45A

12 броя акумулатори 200Аh/12V;

3 броя монофазен инвертор Steca PI 1100 24V DC, 1000VA, 230V/50Hz AC,

1 брой спаралеваща кутия Steca PA-x4-L60 за инвертори PI;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Монтаж на системата.

 

Фотоволтаична система с монофазна мощност 4 кVA                                                     16000 евро с ДДС

16 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

4 брой контролер за заряд Steka Tarom 4545 12/24V, 45A

16 броя акумулатори 200Аh/12V;

4 броя монофазен инвертор Steca PI 1100 24V DC, 1000VA, 230V/50Hz AC,

1 брой спаралеваща кутия Steca PA-x4-L60 за инвертори PI;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Монтаж на системата.

 

Фотоволтаична система с монофазна мощност 5 кVA                                                     16800 евро с ДДС

12 броя поликристални фотоволтаични панели по 250Wp;

2 брой контролер за заряд Steka Tarom 4545 12/24/48V, 45A

8 броя акумулатори 200Аh/12V;

1 броя монофазен инвертор Steca XTH 6000-48V DC, 5000VA, 230V/50Hz AC,

1 брой програматор RCC-02 за инвертори XTH;

Монтажна система – поцинкована метална конструкция и крепежни елементи;

Окабеляване, DC стрингово табло, AC табло;

Монтаж на системата.

 

ВСИЧКИ МОНОФАЗНИ АВТОНОМНИ ЦЕНТРАЛИ МОЖЕ ДА БЪДАТ КОНФИГУРИРАНИ КАТО ТРИФАЗНИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ СПОРЕД НУЖДИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Fronius Service Partner Certification International - Bulgaria КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Камарата на строителите в България