Фотоволтаична електроцентрала с. Кубадин - етап 1, Община Средец

Описание на обекта:

Фотоволтаична електроцентрала с. Кубадин - етап 1, Община Средец. Инсталирана мощност 146.52 kWp. Собственост на "Сънрей Енерджи" ООД.

 

Оборудване:

PV панели монокристални 792 броя x 185 Wp

Инвертори 12 броя x Fronius IG Plus 150V 12 kW

БКТП 1x 400 kVA

Кабелна линия 20 kV

Вижте всички проекти

Снимки от обекта

Fronius Service Partner Certification International - Bulgaria КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Камарата на строителите в България